Call: 028 6252 4947

info@tamcaoviet.com

google.comtiwtter.comyoutube.comfacebook.com
Tiếng Việt Tiếng Trung Tiếng Anh

Văn Bản Nuôi Yến

CHỈ THỊ 09/CT-UBND- 2013 “THÁNG VỆ SINH, TIÊU ĐỘC, KHỬ TRÙNG MÔI TRƯỜNG CHĂN NUÔI
Admin - 14/10/2019

CHỈ THỊ 09/CT-UBND- 2013 “THÁNG VỆ SINH, TIÊU ĐỘC, KHỬ TRÙNG MÔI TRƯỜNG CHĂN NUÔI" TẠI PHÚ YÊN

1.Tên văn bản: CHỈ THỊ 09/CT-UBND NĂM 2013 TỔ CHỨC THỰC HIỆN “THÁNG VỆ SINH, TIÊU ĐỘC, KHỬ TRÙNG MÔI TRƯỜNG CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM” DO TỈNH PHÚ YÊN BAN HÀNH 2.Loại văn bản: Chỉ thị 3. Số hiệu: 09/CT-UBND 4. Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên 5. Ngày ban hành: 04/05/2013 6. Ngày có hiệu lực: 04/05/2013 7. Tình trạng: Còn hiệu lực

CHỈ THỊ 537/CT-UBND (2018) VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN TỈNH KIÊN GIANG
Admin - 10/10/2019

CHỈ THỊ 537/CT-UBND (2018) VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN TỈNH KIÊN GIANG

Hiện nay toàn tỉnh có hơn 700 hộ dẫn dụ, gây nuôi chim yến, một số địa bàn có hộ nuôi chim yến lớn như thành phố Rạch Giá, các huyện: Hòn Đất, Châu Thành, Kiên Lương, thị xã Hà Tiên,...

CÔNG VĂN 26/UBND V/V TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN HUYỆN ĐẠ HUOAI, LÂM ĐỒNG
Admin - 10/10/2019

CÔNG VĂN 26/UBND V/V TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN HUYỆN ĐẠ HUOAI, LÂM ĐỒNG

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-SNN ngày 02/4/2018 của Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

QUYẾT ĐỊNH 2399/QĐ-UBND NĂM 2018 QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN TRÊN ĐỊA BÀN PHÚ YÊN
Admin - 08/10/2019

QUYẾT ĐỊNH 2399/QĐ-UBND NĂM 2018 QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN TRÊN ĐỊA BÀN PHÚ YÊN

1.Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH 2399/QĐ-UBND NĂM 2018 QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN 2.Loại văn bản: Quyết định 3. Số hiệu: 2399/QĐ-UBND 4. Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên 5. Ngày ban hành: 25/12/2018 6. Ngày có hiệu lực: 25/12/2018 7. Tình trạng: Còn hiệu lực

QUYẾT ĐỊNH 1402/QĐ-UBND (2018) QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ NUÔI CHIM YẾN TẠI BÌNH THUẬN
Admin - 30/09/2019

QUYẾT ĐỊNH 1402/QĐ-UBND (2018) QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ NUÔI CHIM YẾN TẠI BÌNH THUẬN

1.Tên văn bản: Quyết định 1402/QĐ-UBND năm 2018 quy định tạm thời về quản lý dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 2. Loại văn bản: Quyết định 3. Số hiệu: 1402/QĐ-UBND 4. Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận 5. Ngày ban hành: 04/06/2018 6. Ngày có hiệu lực: 04/06/2018 7. Tình trạng: Còn hiệu lực

HƯỚNG DẪN 5907/HD-UBND NĂM 2018 THỰC HIỆN QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGÀNH NGHỀ NUÔI CHIM TẠI ĐỒNG NAI
Admin - 30/09/2019

HƯỚNG DẪN 5907/HD-UBND NĂM 2018 THỰC HIỆN QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGÀNH NGHỀ NUÔI CHIM TẠI ĐỒNG NAI

Hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý nhà nước đối với ngành nghề nuôi chim yến, khai thác, sơ chế, chế biến tổ yến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

THÔNG TƯ 35/2013/TT-BNNPTNT QUY ĐỊNH TẠM THỜI QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN
Admin - 30/09/2019

THÔNG TƯ 35/2013/TT-BNNPTNT QUY ĐỊNH TẠM THỜI QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN

1. Tên văn bản: Thông tư 35/2013/tt-bnnptnt Quy định tạm thời quản lý nuôi chim yến do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 2. Loại văn bản: Thông tư 3. Số hiệu: 35/2013/TT-BNNPTNT 4. Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5. Ngày ban hành: 22/07/2013 6. Ngày có hiệu lực: 06/09/2013 7. Tình trạng: Còn hiệu lực

QUYẾT ĐỊNH 22/2018/QĐ-UBND QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN TẠI TỈNH KIÊN GIANG
Admin - 28/09/2019

QUYẾT ĐỊNH 22/2018/QĐ-UBND QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN TẠI TỈNH KIÊN GIANG

1. Tên văn bản: Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 2. Loại văn bản: Quyết định 3. Số hiệu: 22/2018/QĐ-UBND 4. Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang 5. Ngày ban hành: 21/09/2018 6. Ngày có hiệu lực: 01/10/2018 7. Tình trạng: Còn hiệu lực