.

Call: 028 6252 4947

info@tamcaoviet.com

tiwtter.comyoutube.comfacebook.com
Tiếng Việt Tiếng Trung Tiếng Anh

Văn Bản Nuôi Yến

NGHỊ ĐỊNH 13/2020/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT CHĂN NUÔI TRONG ĐÓ ĐIỀU 25 NÓI VỀ “QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN”
Admin - 02/02/2020

NGHỊ ĐỊNH 13/2020/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT CHĂN NUÔI TRONG ĐÓ ĐIỀU 25 NÓI VỀ “QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN”

Điều 25, Nghị định 13/2020/NĐ-CP quy định về "Quản lý nuôi chim yến". Trong đó bao gồm : Quy định về vùng nuôi chim yến, và những quy định đối với các cơ sở nuôi chim yến. Và những quy định về khai thác, sơ chế, bảo quản tổ yến.

KHẨN - Công văn số 191/UBND-KT về công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp Tết Nguyên đán 2020
Admin - 20/01/2020

KHẨN - Công văn số 191/UBND-KT về công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp Tết Nguyên đán 2020

Kiểm soát chặt chẽ các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt các hành vi săn bắt, buôn bán, tiêu thụ tận diệt các loài chim hoang dã, trong đó có chim yến; ngăn chặn các hoạt động phóng thích các loài ngoại lai xâm hại vào môi trường, nhất là trong các dịp lễ, tết năm 2020

THÔNG TƯ 23/2019/TT-BNNPTNT HƯỚNG DẪN LUẬT CHĂN NUÔI VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI
Admin - 27/12/2019

THÔNG TƯ 23/2019/TT-BNNPTNT HƯỚNG DẪN LUẬT CHĂN NUÔI VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI

Quy định và mẫu kê khai trong hoạt động nuôi chim yến - Tổ chức, cá nhân nuôi chim yến phải kê khai hoạt động chăn nuôi về loại, số lượng vật nuôi theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. - Tổ chức, cá nhân nuôi chim yến thực hiện

QUYẾT ĐỊNH 1402/QĐ-UBND (2018) QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ NUÔI CHIM YẾN TẠI BÌNH THUẬN
Admin - 30/09/2019

QUYẾT ĐỊNH 1402/QĐ-UBND (2018) QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ NUÔI CHIM YẾN TẠI BÌNH THUẬN

1.Tên văn bản: Quyết định 1402/QĐ-UBND năm 2018 quy định tạm thời về quản lý dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 2. Loại văn bản: Quyết định 3. Số hiệu: 1402/QĐ-UBND 4. Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận 5. Ngày ban hành: 04/06/2018 6. Ngày có hiệu lực: 04/06/2018 7. Tình trạng: Còn hiệu lực

HƯỚNG DẪN 5907/HD-UBND NĂM 2018 THỰC HIỆN QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGÀNH NGHỀ NUÔI CHIM YẾN TẠI ĐỒNG NAI
Admin - 30/09/2019

HƯỚNG DẪN 5907/HD-UBND NĂM 2018 THỰC HIỆN QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGÀNH NGHỀ NUÔI CHIM YẾN TẠI ĐỒNG NAI

Hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý nhà nước đối với ngành nghề nuôi chim yến, khai thác, sơ chế, chế biến tổ yến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

THÔNG TƯ 35/2013/TT-BNNPTNT QUY ĐỊNH TẠM THỜI QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN
Admin - 30/09/2019

THÔNG TƯ 35/2013/TT-BNNPTNT QUY ĐỊNH TẠM THỜI QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN

1. Tên văn bản: Thông tư 35/2013/tt-bnnptnt Quy định tạm thời quản lý nuôi chim yến do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 2. Loại văn bản: Thông tư 3. Số hiệu: 35/2013/TT-BNNPTNT 4. Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5. Ngày ban hành: 22/07/2013 6. Ngày có hiệu lực: 06/09/2013 7. Tình trạng: Còn hiệu lực

QUYẾT ĐỊNH 22/2018/QĐ-UBND QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN TẠI TỈNH KIÊN GIANG
Admin - 28/09/2019

QUYẾT ĐỊNH 22/2018/QĐ-UBND QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN TẠI TỈNH KIÊN GIANG

1. Tên văn bản: Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 2. Loại văn bản: Quyết định 3. Số hiệu: 22/2018/QĐ-UBND 4. Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang 5. Ngày ban hành: 21/09/2018 6. Ngày có hiệu lực: 01/10/2018 7. Tình trạng: Còn hiệu lực

QUYẾT ĐỊNH 48/2018/QĐ-UBND QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN TẠI AN GIANG
Admin - 28/09/2019

QUYẾT ĐỊNH 48/2018/QĐ-UBND QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN TẠI AN GIANG

1. Tên văn bản: Quyết định 48/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang 2. Loại văn bản: Quyết định 3. Số hiệu: 48/2018/QĐ-UBND 4. Nơi ban hành: Tỉnh An Giang 5. Ngày ban hành: 27/11/2018 6. Ngày có hiệu lực: 10/12/2018 7. Tình trạng: Còn hiệu lực

NGHỊ ĐỊNH 06/2019/NĐ-CP VỀ THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM VÀ CÔNG ƯỚC CITES
Admin - 31/10/2019

NGHỊ ĐỊNH 06/2019/NĐ-CP VỀ THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM VÀ CÔNG ƯỚC CITES

Nghị định này quy định Danh mục các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; chế độ quản lý, bảo vệ, trình tự, thủ tục khai thác các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

CÔNG VĂN SỐ 8595/UBND-NLN2 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ CHIM DI CƯ
Admin - 30/10/2019

CÔNG VĂN SỐ 8595/UBND-NLN2 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ CHIM DI CƯ

Nhiều loài chim có tập tính di cư như hạc, cu gáy, én, chim yến. Tập tính này gây gánh nặng về nhu cầu kiếm mồi và khả năng tử vong cao, bao gồm cả việc bị con người săn bắn.