Call: 028 6252 4947

info@tamcaoviet.com

google.comtiwtter.comyoutube.comfacebook.com
Tiếng Việt Tiếng Trung Tiếng Anh

Văn Bản Nuôi Yến

NGHỊ ĐỊNH 06/2019/NĐ-CP VỀ THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM VÀ CÔNG ƯỚC CITES
Admin - 31/10/2019

NGHỊ ĐỊNH 06/2019/NĐ-CP VỀ THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM VÀ CÔNG ƯỚC CITES

Nghị định này quy định Danh mục các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; chế độ quản lý, bảo vệ, trình tự, thủ tục khai thác các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

CÔNG VĂN SỐ 8595/UBND-NLN2 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ CHIM DI CƯ
Admin - 30/10/2019

CÔNG VĂN SỐ 8595/UBND-NLN2 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ CHIM DI CƯ

Nhiều loài chim có tập tính di cư như hạc, cu gáy, én, chim yến. Tập tính này gây gánh nặng về nhu cầu kiếm mồi và khả năng tử vong cao, bao gồm cả việc bị con người săn bắn.

QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2017/QĐ-UBND V/V BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH TIỀN GIANG
Admin - 24/10/2019

QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2017/QĐ-UBND V/V BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH TIỀN GIANG

QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2017/QĐ-UBND VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 3. Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Ban hành Quy định tạm thời về việc dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 4. Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời về việc dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

CV SỐ 153/UBND-PKT V/V QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
Admin - 24/10/2019

CV SỐ 153/UBND-PKT V/V QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

Lập danh sách và tổ chức ký cam kết an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở nuôi chim yến theo quy định tại Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ và Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

CV SỐ 1423/UBND-NN V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QĐ SỐ 1402/QĐ-UBND TẠI HUYỆN HÀM THUẬN NAM, BÌNH THUẬN
Admin - 24/10/2019

CV SỐ 1423/UBND-NN V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QĐ SỐ 1402/QĐ-UBND TẠI HUYỆN HÀM THUẬN NAM, BÌNH THUẬN

Công văn số 1423/UBND-NN về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1402/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận trong quy định tạm thời về quản lý dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

CV 820/UBND-CNN V/V TRIỂN KHAI TT SỐ 35/2013/TT-BNNPTNT QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN
Admin - 24/10/2019

CV 820/UBND-CNN V/V TRIỂN KHAI TT SỐ 35/2013/TT-BNNPTNT QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN

Triển khai Thông tư số 35/2013/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định tạm thời quản lý nuôi chim yến; đồng thời chủ động chấn chỉnh công tác quản lý tình hình nuôi chim yến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan thực hiện các nội dung sau:

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT V/V QUY ĐỊNH KHU VỰC KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI, VÙNG NUÔI CHIM YẾN TỈNH KHÁNH HÒA
Admin - 23/10/2019

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT V/V QUY ĐỊNH KHU VỰC KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI, VÙNG NUÔI CHIM YẾN TỈNH KHÁNH HÒA

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Khánh Hòa về quy định khu vực thuộc nội thành, nội thị, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2019
Admin - 23/10/2019

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2019

Hiện tỉnh Bạc Liêu đang phối hợp với một số đơn vị liên quan và chỉ đạo cho các ngành chức năng chuẩn bị các điều kiện để trung tuần tháng 10/2019 này sẽ diễn ra “Hội thảo chuyên ngành về ngành nuôi chim yến”.Qua đó, sẽ lấy ý kiến của các nhà khoa học, các cơ sở nuôi chim yến và các đơn vị chế biến, phân phối sản phẩm từ yến và các ngành chức năng liên quan, để tổng hợp làm cơ sở ban hành quy định tạm thời cho ngành, nghề nuôi chim yến tại địa phương.

CV SÔ 4642/UBND-KTN V/V TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NUÔI CHIM YẾN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Admin - 23/10/2019

CV SÔ 4642/UBND-KTN V/V TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NUÔI CHIM YẾN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động nuôi chim yến, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đã có công văn số 4642/UBND-KTN chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương tăng cường công tác quản lý hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh theo Thông tư 35/2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến.

QUYẾT ĐỊNH 2655/QĐ-BNN-PC NĂM 2016 BÃI BỎ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH
Admin - 23/10/2019

QUYẾT ĐỊNH 2655/QĐ-BNN-PC NĂM 2016 BÃI BỎ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH

Quyết định bãi bỏ Điều 3, Điều 4 Thông tư số 35/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2013 quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến.