.

Call: 0915 265 267

yentamcaoviet@gmail.com

tiwtter.comyoutube.comfacebook.com
Tiếng Việt Tiếng Trung Tiếng Anh

Văn Bản Nuôi Yến

Nghị quyết số 04/2023/NQ- HĐND tỉnh Bình Thuận về Quy định vùng cấm nuôi chim yến
tamcaoviet - 18/09/2023

Nghị quyết số 04/2023/NQ- HĐND tỉnh Bình Thuận về Quy định vùng cấm nuôi chim yến

Theo thống kê của Sở NN & PTNT, tính đến đầu năm 2023, toàn tỉnh Bình Thuận có khoảng 1.425 cơ sở nuôi yến lấy tổ. Trong đó huyện Bắc Bình 321 cơ sở, Hàm Thuận Bắc 315 cơ sở, Đức Linh 335 cơ sở, Tuy Phong 84 cơ sở,… Tình hình xây dựng nhà dẫn dụ chim yến trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng gia tăng và mang tính tự phát. Nhiều nhà yến xây dựng trong khu dân cư đã làm phát sinh tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng, người dân nhưng chưa được chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ.

Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND tỉnh Bình Phước về quy định vùng nuôi chim yến
tamcaoviet - 08/09/2023

Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND tỉnh Bình Phước về quy định vùng nuôi chim yến

Trong cuộc họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X vừa qua đã thông qua nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND quy định về vùng được phép nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Nôi dung nghị quyết nêu cụ thể, vùng nuôi chim yến phải là vùng nằm ngoài khu dân cư và quy hoạch đất khu dân cư, khu vực quy hoạch đất quốc phòng, quy hoạch đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tờ trình Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang
tamcaoviet - 17/04/2023

Tờ trình Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh An Giang vừa có Tờ trình Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Dự thảo Quy định quản lý nuôi chim yến  trên địa bàn tỉnh An Giang
tamcaoviet - 17/04/2023

Dự thảo Quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Vừa qua Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh An Giang vừa trình HĐND tỉnh về Dự thảo về Quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong đó có những quy định về xây dựng nhà yến, quy định về môi trường, quy định về đầu tư, quy định về phòng chống dịch bệnh và những quy định đối với nhà yến đã hoạt động trước khi quyết định này có hiệu lực.

Danh sách chi tiết các khu vực không được phép nuôi yến tại Kon Tum
tamcaoviet - 25/03/2023

Danh sách chi tiết các khu vực không được phép nuôi yến tại Kon Tum

HĐND Tỉnh Kon Tum đã ra nghị quyết 99/2022 quy định về khu vực cấm xây dựng nhà nuôi yến mới trên địa bàn tỉnh. Kèm theo phụ lục danh sách chi tiết các quận huyện, xã phường, tổ dân phố,... không được phép chăn nuôi, trong đó có nuôi yến.

Chỉ thị Số: 04/CT-TTg : Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di
tamcaoviet - 12/09/2022

Chỉ thị Số: 04/CT-TTg : Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di

Để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư; ngăn chặn, chấm dứt tình trạng săn, bắt tận diệt, phá hủy sinh cảnh của các loài chim hoang dã, di cư, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị Số: 04/CT-TTg : Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam.

Dự thảo quy định về nuôi yến tại Bình Phước năm 2022
tamcaoviet - 07/09/2022

Dự thảo quy định về nuôi yến tại Bình Phước năm 2022

Theo thống kê sơ bộ, năm 2014 toàn tỉnh Bình Phước có hơn 100 hộ nuôi yến thì đến nay là hơn 700 hộ, tập trung chủ yếu ở TP Đồng Xoài, các huyện Bù Gia Mập, Chơn Thành, Đồng Phú và nhiều nhất là Thị xã Phước Long. Với sự phát triển nhanh về số lượng nhà yến trên địa bàn tỉnh, cần thiết phải điều chỉnh các quy định, quy hoạch lại các vùng chăn nuôi, xây dựng nuôi yến để phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Tỉnh.

Nghị Quyết 20/2022/NQ-HĐND tỉnh Kiên Giang về quy định vùng được phép nuôi chim yến
tamcaoviet - 19/08/2022

Nghị Quyết 20/2022/NQ-HĐND tỉnh Kiên Giang về quy định vùng được phép nuôi chim yến

Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐND quy định rõ về vùng chăn nuôi, nuôi yến, các các yêu cầu về vị trí xây dựng nhà yến tại Kiên Giang, được HĐND tỉnh thông qua ngày 29/07/2022 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/08/2022.

 Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND về quy định vùng nuôi và cấm nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang
tamcaoviet - 02/08/2022

Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND về quy định vùng nuôi và cấm nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày 08/12/2021 HĐND tỉnh An Giang đã thông nhất và thông qua nghị quyết về quy định vùng nuôi - cầm nuôi yến trên địa bàn tỉnh. Trong đó, quy định chi tiết về các khu vực bị cấm và không được phép xây dựng nhà nuôi yến mới tại An Giang. Đối với những nhà đã hoạt động trước ngày 18/12/2021, các chủ nhà yến không được cơi nới diện tích nhà nuôi yến và phải đáp ứng các tiêu chuẩn về âm thanh, vệ sinh dịch tễ,... theo nội dung trong nghị quyết đã nêu.

NGHỊ QUYẾT SỐ 11/2020/NQ-HĐND QUY ĐỊNH VỀ NUÔI VÀ CẤM NUÔI CHIM YẾN TẠI BÌNH DƯƠNG
tamcaoviet - 24/12/2020

NGHỊ QUYẾT SỐ 11/2020/NQ-HĐND QUY ĐỊNH VỀ NUÔI VÀ CẤM NUÔI CHIM YẾN TẠI BÌNH DƯƠNG

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định cấm xây dựng nhà yến mới, hỗ trợ di dời nhà yến tại một số khu vực tại Bình Dương. Đồng thời cũng quy định rõ những khu vực được phép và các tiêu chuẩn khi nuôi yến tại Bình Dương có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021.