Call: 028 6252 4947

info@tamcaoviet.com

google.comtiwtter.comyoutube.comfacebook.com
Tiếng Việt Tiếng Trung Tiếng Anh

Văn Bản Nuôi Yến

QUYẾT ĐỊNH 2655/QĐ-BNN-PC NĂM 2016 BÃI BỎ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH
Admin - 23/10/2019

QUYẾT ĐỊNH 2655/QĐ-BNN-PC NĂM 2016 BÃI BỎ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH

Quyết định bãi bỏ Điều 3, Điều 4 Thông tư số 35/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2013 quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến.

LUẬT CHĂN NUÔI 2018
Admin - 22/10/2019

LUẬT CHĂN NUÔI 2018

Điều 64. Quản lý nuôi chim yến 1. Dẫn dụ chim yến là việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật để thu hút chim yến về làm tổ trong nhà yến. 2. Hoạt động nuôi chim yến bao gồm dẫn dụ, ấp nở, gây nuôi chim yến và khai thác tổ yến. 3. Tổ chức, cá nhân có hoạt động nuôi chim yến trong vùng nuôi chim yến phải bảo đảm môi trường, tiếng ồn, phòng ngừa dịch bệnh và an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

NGHỊ ĐỊNH 66/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH VỀ NUÔI ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG
Admin - 22/10/2019

NGHỊ ĐỊNH 66/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH VỀ NUÔI ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG

Các cơ sở nuôi chim yến phải có trách nhiệm đăng ký hoạt động theo những quy định tại Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, quy định điều kiện đầu tư kinh doanh xây dựng cơ sở nuôi chim yến phải đảm bảo môi trường an toàn, sử dụng các thiết bị âm thanh dẫn dụ chim yến không vượt quá 70 decibel A, giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của chim yến, thường xuyên vệ sinh tiêu độc, khử trùng nhà nuôi và xử lý các chất thải theo đúng các quy định…

CÔNG VĂN SỐ 575/UBND-NN V/V TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NUÔI CHIM YẾN HUYỆN TRẦN ĐỀ, TỈNH SÓC TRĂNG
Admin - 21/10/2019

CÔNG VĂN SỐ 575/UBND-NN V/V TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NUÔI CHIM YẾN HUYỆN TRẦN ĐỀ, TỈNH SÓC TRĂNG

Thực hiện công văn số 1712/UBND-TH ngày 15/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc tăng cường quản lý hoạt động nuôi chim yến tại các đô thị trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Trần Đề có ý kiến chỉ đạo như sau:

CÔNG VĂN SỐ 2022/UBND-TH VỀ VIỆC KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NUÔI YẾN TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2019
Admin - 21/10/2019

CÔNG VĂN SỐ 2022/UBND-TH VỀ VIỆC KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NUÔI YẾN TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2019

Nội dung văn bản nói rõ, trong thời gian chờ Nghị định hướng dẫn Luật Chăn nuôi ban hành và có hiệu lực, để không gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của cư dân trong khu vực nuôi chim yến và chủ động phòng, chống nguy cơ lây lan dịch cúm H5N1. Kèm theo Thông tin tổng hợp số lượng nhà yến tại có phường, thị trấn tỉnh Sóc Trăng và danh sách nhà yến trên địa bàn thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ CHĂN NUÔI NĂM 2019
Admin - 18/10/2019

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ CHĂN NUÔI NĂM 2019

Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đối với hành vi giết thịt, mua bán, tiêu hủy, xuất khẩu, nghiên cứu, sử dụng nguồn gen giống vật nuôi mới phát hiện mà chưa có kết quả thẩm định, đánh giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi phá hoại nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm.

CÔNG VĂN SỐ 239/UBND-KT VỀ VIỆC QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN TẠM THỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
Admin - 15/10/2019

CÔNG VĂN SỐ 239/UBND-KT VỀ VIỆC QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN TẠM THỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Nhằm quản lý nuôi chim yến (hoạt động dẫn dụ và khai thác tổ của chim yến) tạm thời trên địa bàn tỉnh trong thời gian chờ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan, các cơ sở, đơn vị, cá nhân nuôi chim yến: I. Đối với các cơ sở, đơn vị, cá nhân nuôi chim yến Các cơ sở, đơn vị, cá nhân nuôi chim yến đã hoạt động trước thời điểm ban hành Công văn này, phải thực hiện tốt một số nội dung sau: 1. Thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến phải đảm bảo cường độ không vượt quá 70 dBA (đề-xi-ben A), và chỉ được phát trong thời gian từ 6 giờ đến 21 giờ; không được sử dụng thiết bị phát âm thanh dẫn dụ chim yến trong thời gian từ 21 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

CHỈ THỊ 09/CT-UBND- 2013 “THÁNG VỆ SINH, TIÊU ĐỘC, KHỬ TRÙNG MÔI TRƯỜNG CHĂN NUÔI
Admin - 14/10/2019

CHỈ THỊ 09/CT-UBND- 2013 “THÁNG VỆ SINH, TIÊU ĐỘC, KHỬ TRÙNG MÔI TRƯỜNG CHĂN NUÔI

1.Tên văn bản: CHỈ THỊ 09/CT-UBND NĂM 2013 TỔ CHỨC THỰC HIỆN “THÁNG VỆ SINH, TIÊU ĐỘC, KHỬ TRÙNG MÔI TRƯỜNG CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM” DO TỈNH PHÚ YÊN BAN HÀNH 2.Loại văn bản: Chỉ thị 3. Số hiệu: 09/CT-UBND 4. Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên 5. Ngày ban hành: 04/05/2013 6. Ngày có hiệu lực: 04/05/2013 7. Tình trạng: Còn hiệu lực

CHỈ THỊ 537/CT-UBND (2018) VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN TỈNH KIÊN GIANG
Admin - 10/10/2019

CHỈ THỊ 537/CT-UBND (2018) VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN TỈNH KIÊN GIANG

Hiện nay toàn tỉnh có hơn 700 hộ dẫn dụ, gây nuôi chim yến, một số địa bàn có hộ nuôi chim yến lớn như thành phố Rạch Giá, các huyện: Hòn Đất, Châu Thành, Kiên Lương, thị xã Hà Tiên,...

CÔNG VĂN 26/UBND V/V TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN HUYỆN ĐẠ HUOAI, LÂM ĐỒNG
Admin - 10/10/2019

CÔNG VĂN 26/UBND V/V TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN HUYỆN ĐẠ HUOAI, LÂM ĐỒNG

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-SNN ngày 02/4/2018 của Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.