.

Call: 028 6252 4947

yensaothuanviet2@gmail.com

tiwtter.comyoutube.comfacebook.com
Tiếng Việt Tiếng Trung Tiếng Anh

LUẬT CHĂN NUÔI 2018

tamcaoviet - 22/10/2019

1. Tên văn bản:  LUẬT CHĂN NUÔI 2018

2. Loại văn bản: Luật

3. Số hiệu: 32/2018/QH14

4. Nơi ban hành: Quốc hội

5. Ngày ban hành: 19/11/2018

6. Ngày có hiệu lực: 01/01/2020

7. Tình trạng: Còn hiệu lực

8. NỘI DUNG:

 

Bạn đọc có thể download LUẬT CHĂN NUÔI 2018  TẠI ĐÂY


 


Tin tức liên quan