.

Call: 028 6252 4947

yensaothuanviet2@gmail.com

tiwtter.comyoutube.comfacebook.com
Tiếng Việt Tiếng Trung Tiếng Anh

NGHỊ ĐỊNH 13/2020/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT CHĂN NUÔI TRONG ĐÓ ĐIỀU 25 NÓI VỀ “QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN”

tamcaoviet - 02/02/2020

1. Tên văn bản:  NGHỊ ĐỊNH 13/2020/NĐ-CP HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LUẬT CHĂN NUÔI

   

2. Loại văn bản: Nghị định

3. Số hiệu: 13/2020/NĐ-CP

4. Nơi ban hành: Chính phủ

5. Ngày ban hành: 21/01/2020

6. Ngày có hiệu lực: 05/03/2020

7. Tình trạng: Chưa có hiệu lực

 

8. NỘI DUNG :

Điều 25. Quản lý nuôi chim yến

1. Quy định về vùng nuôi chim yến: 
a) Vùng nuôi chim yến do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định; 
b) Vùng nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và không gây ảnh hưởng đến đời sống của cư dân tại khu vực nuôi chim yến.

2. Những quy định đối với các cơ sở nuôi chim yến.
a) Nhà yến, trang thiết bị sử dụng cho hoạt động nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến.
   Trường hợp Nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng tại điểm a khoản 1 Điều này thì phải giữ nguyên trạng, không được cơi nới.
b) Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động nuôi chim yến, có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

....

 

Bạn đọc có thể download NGHỊ ĐỊNH 13/2020/NĐ-CP HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LUẬT CHĂN NUÔI  TẠI ĐÂY


 


Tin tức liên quan

ĐIỀU 25 NGHỊ ĐỊNH 13/2020/NĐ-CP HƯỚNG DẪN VỀ “QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN”

Nghị định 13/2020/NĐ-CP mới nhất về quản lý nuôi chim yến của Chính phủ