.

Call: 028 6252 4947

yensaothuanviet2@gmail.com

tiwtter.comyoutube.comfacebook.com
Tiếng Việt Tiếng Trung Tiếng Anh

THÔNG TƯ 23/2019/TT-BNNPTNT HƯỚNG DẪN LUẬT CHĂN NUÔI VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI

tamcaoviet - 27/12/2019

1. Tên văn bản:  THÔNG TƯ 23/2019/TT-BNNPTNT HƯỚNG DẪN LUẬT CHĂN NUÔI VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI

2. Loại văn bản: Thông tư

3. Số hiệu: 23/2019/TT-BNNPTNT

4. Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5. Ngày ban hành: 30/11/2019

6. Ngày có hiệu lực: 15/01/2020

7. Tình trạng: Chưa có hiệu lực

8. NỘI DUNG:

 

Bạn đọc có thể download THÔNG TƯ 23/2019/TT-BNNPTNT HƯỚNG DẪN LUẬT CHĂN NUÔI VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI  TẠI ĐÂY


 


Tin tức liên quan