.

Call: 0915 265 267

yentamcaoviet@gmail.com

tiwtter.comyoutube.comfacebook.com
Tiếng Việt Tiếng Trung Tiếng Anh

Tài liệu

Sách 188 lý do nhà nuôi yến thất bại
tamcaoviet - 11/12/2018

Sách 188 lý do nhà nuôi yến thất bại

"188 Lý Do Dẫn Đến Nhà Nuôi Chim Yến Thất Bại" là cuốn sách về kỹ thuật nuôi yến trong nhà, được đúc kết từ những kinh nghiệm sửa chữa khắc phục nhà yến thất bại trong suốt thời gian làm nghề của Tầm Cao Việt. Đây chính là những chia sẻ kinh nghiệm của tác giả Nguyễn Kiên Cường- Giám Đốc công ty TNHH Tầm Cao Việt, một người có gần 10 năm gắn bó với nghề yến Việt Nam cùng anh em kỹ thuật Tầm Cao Việt.