Call: 028 6252 4947

info@tamcaoviet.com

google.comtiwtter.comyoutube.comfacebook.com
Tiếng Việt Tiếng Trung Tiếng Anh

Tin tức

Chi phí xây dựng nhà yến năm 2019
Admin - 12/01/2019

Chi phí xây dựng nhà yến năm 2019

Trong khuôn khổ bài viết này, Tầm Cao Việt xin trả lời về chi phí đầu tư nhà nuôi yến để khách hàng có thể dự toán ngân sách đầu tư.

Khóa Đào tạo kỹ thuật viên nhà yến
Admin - 10/04/2019

Khóa Đào tạo kỹ thuật viên nhà yến

Khóa học "Đào tạo kỹ thuật viên nhà yến" là chương trình đào tạo nhân viên kỹ thuật lắp đặt hệ thống thiết bị nhà nuôi chim yến mà Tầm Cao Việt đã nghiên cứu và đưa vào tổ chức thực hiện từ tháng 10 năm 2017. Trải qua 9 tháng, đến nay, công ty đã tuyển sinh được 3 khóa học, đã có 6 học viên sau khi hoàn thành khóa học đủ năng lực và có nguyện vọng ở lại gắn bó lâu dài, trở thành nhân viên chính thức của công ty.