.

Call: 0915 265 267

yentamcaoviet@gmail.com

tiwtter.comyoutube.comfacebook.com
Tiếng Việt Tiếng Trung Tiếng Anh

Dự thảo những quy định mới về nuôi chim yến ở khu dân cư

tamcaoviet - 01/06/2020

BPO - Sở NN&PTNT tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48 ngày 13-11-2017 của UBND tỉnh Bình Phước về phê duyệt quy hoạch chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2017 đến 2020 và tầm nhìn đến 2030.

 

Theo dự thảo này sẽ có một số thay đổi tại điều 2 và điều 5 Quyết định 48. Các đề xuất thay đổi nhằm đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 13 ngày 21-1-2020 của Chính phủ.

Ngoài các thay đổi về cách tính quy mô trang trại, dự thảo quyết định còn thay đổi một số quy định về khu vực, địa điểm được tổ chức trang trại chăn nuôi. Cụ thể, trang trại quy mô lớn là trang trại có từ 300 vật nuôi trở lên; trang trại quy mô vừa từ 30 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi;trang trại quy mô nhỏ có từ 10 đến dưới 30 đơn vị vật nuôi và quy mô chăn nuôi nông hộ có dưới 10 đơn vị vật nuôi.

Dự thảo quyết định cũng quy định rõ "khu vực dân cư tập trung là khu dân cư có từ 15 hộ dân trở lên sinh sống tập trung".

Theo dự thảo quyết định này, vùng cấm chăn nuôi tập trung trên địa bàn tỉnh được xác định rõ, gồm: Toàn bộ thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long, thị xã Bình Long và tất cả các thị trấn trung tâm các huyện trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, vùng cấm chăn nuôi tập trung còn bao gồm: các khu, cụm công nghiệp, chợ, trường học, bệnh viện; các cụm và điểm du lịch; vùng rừng đặc dụng và rừng phòng hộ.

Dự thảo quyết định cũng bổ sung quy định quản lý vùng nuôi (dẫn dụ) chim yến theo điều 25, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21-1-2020.

Theo đó, quy định vùng nuôi chim yến phải bảo đảm bảo không nằm trong khu dân cư, không tận dụng đất nhà ở để xây dựng nuôi chim yến.

Đối với nhà yến đã hoạt động trước ngày 5-3-2020 (tức ngày Nghị định số 13 có hiệu lực), nhưng không đáp ứng quy định nói trên thì phải giữ nguyên trạng, không được cơi nới.

Cường độ âm thanh của thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến đo tại miệng loa không vượt quá 70dBA; thời gian phát loa để dẫn dụ chim yến từ 5 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 19 giờ mỗi ngày.

Điểm đ, khoản 2, điều 2 của dự thảo quyết định cũng nêu rõ, nhà yến nằm trong khu dân cư hoặc cách khu dân cư dưới 300m thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh.

 Kim Phụng

Theo Báo Bình Phước Online


Tin tức liên quan