.

Call: 0915 265 267

yentamcaoviet@gmail.com

tiwtter.comyoutube.comfacebook.com
Tiếng Việt Tiếng Trung Tiếng Anh

Thông báo mới nhất từ Hiệp Hội Yến Sào Việt Nam về Công văn Số 2412/BNN-TCCB.

tamcaoviet - 27/04/2020

Trong thời gian vừa qua, trên mạng xã hội và các Group nghề Nuôi Yến bàn tán sôi nổi về Công văn Số 2412/BNN-TCCB  của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn gửi đến Bộ Nội Vụ  về  "những sai phạm và đề xuất giải thể Hiệp Hội Yến Sào Việt Nam (HHYSVN) ".
Mới đây, trên Fanpage chính thức của HHYSVN đã có những thông báo chính thức đến các Hội Viên về vấn đề trên.

Thông báo mới nhất của HHYSVN trên Fanpage

Chúng tôi xin trích nguyên văn thông báo của HHYSVN:

 

Thân gửi quý hội viên Hiệp hội Yến sào Việt Nam.
Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện bản chụp Công văn Số 2412/BNN-TCCB của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn gửi đến Bộ Nội Vụ. Hiệp hội Yến sào Việt Nam xin được tường trình sự việc như sau:

 

1. Sai phạm “Nghiêm trọng” là Hiệp hội Yến sào Việt Nam đã không bầu ban kiểm soát tại đại hội mà bầu khi họp Ban Chấp Hành. Nhưng khi phát hiện sai sót này vào năm 2017 thì Luật sư kiêm phó chủ tịch Hiệp Hội Lê Thị Thanh Vân và Chủ Tịch Hiệp Hội đã sửa lại cho đúng điều lệ là có bầu ban kiểm soát tại Đại Hội

2. Khi Luật sư Lê Thị Thanh Vân hết hợp đồng tư vấn và dừng làm phó chủ tịch Hiệp Hội, Luật sư đã mang sai phạm này của hai người đi tố cáo với Bộ Nội Vụ

3. Bộ nội vụ thành lập đoàn kiểm tra và kết luận có sai phạm này, và đánh giá đây là sai phạm nghiêm trọng cần xem xét giải thể Hiệp Hội.

4. Ban Thường Vụ đã kiến nghị với Bộ Nội Vụ cho phép đại hội lại để bầu lại các chức danh lãnh đạo để Hiệp Hội tiếp tục được hoạt động nhưng chưa được sự chấp thuận của Bộ Nội Vụ
------------------

Kính thưa hội viên, để có cái nhìn toàn thể sự việc, Hiệp Hội xin thông tin chi tiết sự việc như sau:

➢ Hiệp hội Yến sào Việt Nam được Bộ Nội Vụ cho phép thành lập theo Quyết định số: 1286/QĐ-BNV, ngày 13/04/2017.

➢ Hiệp hội Yến sào Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2017 – 2021 vào ngày 09/07/2017.

➢ Hiệp hội Yến sào Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ sau khi Đại hội đến nay.

➢ Ngày 29/08/2019, Bộ Nội vụ Quyết định số: 367/QĐ- BNV thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội và thực hiện điều lệ của Hiệp hội Yến sào Việt Nam theo đơn khiếu nại của Bà Lê Thị Thanh Vân.

➢ Tại thông báo số: 279/TB-TCPCP ngày 15/01/2020 về kết luận của Bộ Nội Vụ sau kiểm tra trong đó có vi phạm về việc Hiệp hội không trung thực trong việc xây dựng Hồ sơ báo cáo Kết quả Đại hội thành lập và đề nghị phê duyệt Điều lệ Hiệp hội là thể hiện sự thiếu trung thực, giả mạo hồ sơ báo cáo kết quả Đại hội để lừa dối Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ. Kết luận của thông báo là Hiệp hội Yến sào Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật về Hội và Điều lệ Hiệp hội. Bộ Nội vụ sẽ xem xét giải thể Hiệp hội Yến sào Việt Nam.

➢ Đến khi nhận kết luận, Ban Thường vụ của Hiệp hội, Ban Kiểm tra Hiệp hội mới biết đến sai phạm như trên.

➢ Ngày 07/02/2020, Tại cuộc họp Thường vụ mở rộng lần IX, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Hiệp hội Yến sào Việt Nam đã họp kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân có liên quan dẫn đến sai phạm. Tại cuộc họp, Ông Phạm Thế Ruân Chủ tịch Hiệp hội đã nhận khuyết điểm trước tập thể Thường vụ. Ông Ruân đã tường trình sự việc như sau:
• Trong quá trình vận động thành lập Hiệp hội Yến sào Việt Nam, Ông Phạm Thế Ruân (lúc bấy giờ là Trưởng Ban vận động) có thuê luật sư là bà Lê Thị Thanh Vân hỗ trợ các thủ tục thành lập ban đầu. Bà Vân là người hỗ trợ các thủ tục thành lập cũng như chuẩn bị chương trình Đại hội thành lập Hiệp hội Yến sào Việt Nam và cũng chính là người gửi đơn khiếu nại về việc vi phạm của Hiệp hội đến Bộ Nội vụ.
• Trong thời gian Đại hội, Hội viên tin tưởng vào chương trình Đại hội nên không biết rằng chương trình Đại hội thực tế diễn ra chưa đúng theo qui định (theo qui định là Ban Kiểm tra do Đại hội bầu, nhưng thực tế Ban Kiểm tra lại do Ban Chấp hành bầu). Sau Đại hội, Ông Phạm Thế Ruân (Chủ toạ Đại hội), Bà Lê Thị Thanh Vân (Thư ký Đại hội) mới biết qui trình Đại hội đã sai theo qui định, nhưng không thông báo với Bộ Nội vụ bằng văn bản, không thông báo với Ban Thường vụ và Ban Chấp hành HHYSVN. Hai người đã tự chỉnh lại hồ sơ báo cáo kết quả Đại hội thành lập khác thực tế trình Bộ Nội vụ xin phê duyệt Điều lệ (Báo cáo là Ban Kiểm tra do Đại hội bầu nhưng thực tế Ban Kiểm tra do Ban Chấp hành bầu). Việc này chỉ có Ông Ruân và Bà Vân biết.
➢ Ngay sau khi nắm được tình hình, ngày 05/03/2020, Ban Thường Vụ Hiệp hội Yến sào Việt Nam có gửi đơn kiến nghị tới Bộ Nội Vụ về việc xin phép Bộ Nội vụ xem xét xử lý cá nhân vi phạm, cho phép tập thể Hiệp Hội Yến sào Việt Nam được Đại hội bất thường để bầu lại Ban Kiểm tra và bầu lại Lãnh đạo Hiệp hội do sai phạm của cá nhân không liên quan đến tập thể Hiệp hội, sai phạm nghiêm trọng đó không phải ý chí của tập thể Thường vụ, Ban Chấp hành và Hội viên Hiệp hội Yến sào Việt Nam.
➢ Đến thời điểm hiện tại, Hiệp hội Yến sào Việt Nam vẫn chưa nhận được quyết định chính thức giải thể Hiệp hội Yến sào Việt Nam.
➢ Hiệp hội Yến sào Việt Nam sẽ thông báo đến các Hội viên khi có quyết định chính thức của Bộ Nội vụ.
➢ Rất mong được Quý Anh/Chị hội viên thấu hiểu và đồng cảm trong thời điểm khó khăn này.
Trân trọng!

 

 

Ngay sau đó HHYSVN cũng soạn thảo "Đơn kiến nghị cứu xét" gởi đến Bộ Nội Vụ và Bộ NN&PTNT để Hiệp Hội được tiếp tục hoạt động

 

"Đơn Kiến nghị cứu xét" của HHYSVN

Cũng về vấn đề trên, hiện trên các nhóm hoạt động nghề yến và các Hội Viên trong HH đang vận động làm " Đơn Kiến Nghị " gởi Bộ Nội Vụ để HHYSVN được tiếp tục hoạt động.
Nếu bạn quan tâm và mong muốn HHYSVN được tiếp tục hoạt động hãy cùng ký đơn kiến nghị.

 

 

Link download mẫu đơn kiến nghị https://drive.google.com/file/d/1QxILAwy_nICCSVOm6JAz6y3zE1NMSq1j

 

 

 

 


Tin tức liên quan

Hiệp Hội Yến Sào Việt Nam đã có những thông báo chính thức đến các Hội Viên.

Đơn kiến nghị cứu xét của HHYSVN