.

Call: 028 6252 4947

info@tamcaoviet.com

tiwtter.comyoutube.comfacebook.com
Tiếng Việt Tiếng Trung Tiếng Anh

CỤC CHĂN NUÔI PHÚC ĐÁP VỀ VIỆC XỬ LÝ NẠN SĂN BẮT CHIM YẾN TRÊN CẢ NƯỚC

Admin - 15/12/2020

Ngày 30/11/2020, Cục Chăn nuôi đã có văn bản phúc đáp Công văn số 18/2020/CV-HHYSVN ngày 09/11/2020 của Hiệp hội yến sào Việt Nam về việc kiến nghị nạn săn bắt chim yến trên cả nước. Nội dung chi tiết như sau:

Thứ nhất, Cục Chăn nuôi khẳng định: "Theo quy định tại Điều 64 Luật Chăn nuôi 2018 quy định về quản lý nuôi chim yến và coi chim yến là một loại vật nuôi nhằm tạo điều kiện cho việc thương mại hóa tổ yến và các sản phẩm từ chim yến."

Thứ hai, đối với hành vi săn bắt, dẫn dụ chim yến ngoài mục đích nuôi chim yến để khai thác tổ yến, nghiên cứu khoa học đã được quy định chi tiết tại khoản 3 Điều 28 Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

Thứ ba, về thẩm quyền xử phạt cho từng chức danh đối với hành vi vi phạm trong hoạt động nuôi chim yến cũng được quy định chi tiết tại Điều 46 Dự thảo Nghị định.

Thứ tư, Dự thảo Nghị định đang được lấy ý kiến các thành viên Chính phủ và dự kiến sẽ được ban hành trong tháng 12 năm 2020.

Văn bản phúc đáp về việc xử lý nạn săn bắt chim yến của cục chăn nuôi
Văn bản phúc đáp về việc xử lý nạn săn bắt chim yến của Cục Chăn nuôi

 


Tin tức liên quan